TOŻSAMOŚĆ
NARODOWA W PRZEKŁADZIE

KONFERENCJA
24-26 WRZEŚNIA 2018r.
LWÓW, UKRAINA
YOUR WEBSITES NAME
TOŻSAMOŚĆ NARODOWA W PRZEKŁADZIE
24-26 WRZEŚNIA 2018

KONFERENCJA ORGANIZOWANA PRZEZ


Wydział Neofilologii
Zakład Translatoryki i Lingwistyki Kontrastywnej
im. Hryhoriego Kochura
Lwowski Uniwersytet Narodowy
im. Iwana Franki
Instytut Filologii Angielskiej
Zakład Teorii Tłumaczenia
Uniwersytet Rzeszowski
PATRONAT HONOROWY:
Wykłady plenarne:

Theo Hermans - University College London
Svetlana Jakimovska - Goce Delcev University of Stip
Wojciech Kunicki - University of Wrocław
Outi Paloposki - University of Turku
Radegundis Stolze - University of Technology, Darmstadt Paschalis Nikolaou - Ionian University

PATRONAT HONOROWY:
zadanie finansowane w ramach umowy 947/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę