TOŻSAMOŚĆ
NARODOWA W PRZEKŁADZIE

KONFERENCJA
24-26 WRZEŚNIA 2018r.
LWÓW, UKRAINA
YOUR WEBSITES NAME
TOŻSAMOŚĆ NARODOWA W PRZEKŁADZIE
24-26 WRZEŚNIA 2018

KONFERENCJA ORGANIZOWANA PRZEZ


Wydział Neofilologii
Zakład Translatoryki i Lingwistyki Kontrastywnej
im. Hryhoriego Kochura
Lwowski Uniwersytet Narodowy
im. Iwana Franki
Instytut Filologii Angielskiej
Zakład Teorii Tłumaczenia
Uniwersytet Rzeszowski